top of page

Gallery Photos

Mai Kahiki Mai

Mai Kahiki Mai

2004 Federal Way, WA

E Hula Mau Competition

E Hula Mau Competition

2005 Long Beach, CA

E Hula Mau Competition

E Hula Mau Competition

2006 Long Beach, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2006 Pleasanton, CA

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2007 Modesto, CA

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2007 Modesto, CA

E Hula Mau Competition

E Hula Mau Competition

2007 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau Competition

E Hula Mau Competition

2007 Long Beach, CA Mākuahine

Kaua'i Mokihana Hula Festival

Kaua'i Mokihana Hula Festival

2008 Lihue, Hawai'i Wāhine

Kaua'i Mokihana Hula Festival

Kaua'i Mokihana Hula Festival

2008 Lihue, Kaua'i Kaikamāhine

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2009 Pleasanton, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2010 Pleasanton, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2010 Pleasanton, CA Wāhine

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2010 Pleasanton, CA Kaikamāhine

Hālau Lū’au

Hālau Lū’au

2011 Armory, Pomona CA

Cherry Blossom Festival

Cherry Blossom Festival

2011 Los Angeles, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2011 Pleasanton, CA Mākuahine

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA Wāhine

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA Pālua

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA Keiki Kāne

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA

‘Iā Oe E Ka Lā

‘Iā Oe E Ka Lā

2012 Pleasanton, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Kaikamāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Kaikamāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Kaikamāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Mākuahine

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2012 Long Beach, CA Wāhine

Disney California Adventure

Disney California Adventure

2012 Anaheim, CA

Hālau Studio

Hālau Studio

2013 Ho'ike Rehearsals

Hālau Studio

Hālau Studio

2013 Ho'ike Rehearsals

Asian Expo

Asian Expo

2013 Pomona, CA

Waikoloa, Hawai'i Island

Waikoloa, Hawai'i Island

2013 Hilton Waikoloa

Moku O Keawe Hula Competition

Moku O Keawe Hula Competition

2013 Waikoloa, Hawai'i

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

E Hula Mau

E Hula Mau

2013 Long Beach, CA

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2014 Sacramento, CA

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2014 Sacramento, CA - Winners

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2014 Sacramento, CA 2nd Place Overall

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Sacramento, CA - 1st Place Overall

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Sacramento, CA Winners

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Auntie Kamalei

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Poolside Rehearsal

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Poolside Rehearsal

George Nā’ope Hula Festival

George Nā’ope Hula Festival

2015 Sacramento, CA - Keili Goo

E Hula Mau

E Hula Mau

2015 Long Beach, CA - Winners

E Hula Mau

E Hula Mau

2015 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2015 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2015 Long Beach, CA Keiki Kāne

E Hula Mau

E Hula Mau

2015 Long Beach, CA Group Photo

George Na'ope Hula Festival

George Na'ope Hula Festival

2016 Competitor Groups

George Na'ope Hula Festival

George Na'ope Hula Festival

2016 Sacramento Competitor Team Awards

George Na'ope Hula Festival

George Na'ope Hula Festival

2016 Sacramento, CA Soloists

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Backstage Preparation

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Soloists

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Elijah Magbo'o

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Erin Kawakami

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Kāne

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Keiki Kāne

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Kāikamāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Wāhine

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Mākuahine

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA Fountain Gathering

E Hula Mau

E Hula Mau

2016 Long Beach, CA All Groups

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Soloist Awards

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Soloist Awards

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Wahine Soloist

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Keiki Kane Group - 1st Place

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Kaikamāhine Group - 2nd Place

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA 1st Place Auana 2nd Place Kahiko

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Mākuahine - 3rd Place

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Perpetual Awards

E Hula Mau

E Hula Mau

2017 Long Beach, CA Perpetual Awards

Hālau Nā Pua Lehua I Ka Ua Noe

Hālau Nā Pua Lehua I Ka Ua Noe

Kanilehua Band

Hālau Nā Pua Lehua I Ka Ua Noe

Hālau Nā Pua Lehua I Ka Ua Noe

Kanilehua Band

Edited Image 2014-1-24-14:36:15

Hālau Nā Pua Lehua I  Ka Ua Noe

Edited Image 2014-1-24-14:36:15
bottom of page